SENCHRON

V sobotu 4. 6. 2016 proběhlo speciální setkání – multižánrový večer časopisu Chron čili SENCHRON, kde se, mimo jiné, rozdávaly doposud vydané Chrony a to ...

PROČ CHRON?

Název časopisu je odvozen od jména Chronos (Chron, Chronus, Khronos).  Při pátrání narazíme na postavu z řecké mytologie Krona (Cronus), se kterou je někdy Chro...