info

Název časopisu je odvozen od jména Chronos (Chron, Chronus, Khronos). Při pátrání narazíme na postavu z řecké mytologie Krona (Cronus), se kterou je někdy Chron zaměňován. Kron je jeden z Titánů, otec Dia a rovněž děd Kairose – boha příhodného času. Chron je personifikací času, v orfické kosmologii pak dokonce původce všehomíra – otec času. Někdy je zobrazován jako okřídlená postava ztělesňující vítěství (Apotheosis Homéra), jindy jako had se třemi hlavami – muže, býka a lva či jako vousatec s přesýpacími hodinami. Nakonec nezbude než konstatovat, že původ slova Chronos je starší a ne úplně jasný. K našemu účelu postačí odvodit od slova Chron pojem kronika, kterou se časopis cítí být. Nikoli však ve smyslu přesného popisu historických událostí.

Chron je kronikou, která zaznamenává výsledky interakce světa a těch, kteří ho tvoří. Ony výsledky jsou povídky, básně, úvahy, koláže – podmínkou publikování je vzájemná synchronicitní rezonance.

Chron je autentický samizdat. Vydává jej spolek Spojené hlavy ovšem bez reklam, grantů, či dotací. Náklady na tisk a distribuci hradí jednotliví autoři popř. dobrovolní dárci. Je to časopis, e-zin a prostor tvorby.

Nezbývá, než se seznámit s výzvou.

PS: ke studiu vizte Kronika / Synchronicita / Chronos versus Kronos / Chronos versus Kairos