KDE SÍDLÍ ANTIKRIST?

/Michail Stavrev/

Teorií o vypuknutí další světové války je mnoho. Nedokáží se shodnout ani na jejím pořadí – podle některých už třetí světová byla a čeká nás čtvrtá, dokonce pátá. Najdou se i paranoici, kteří tvrdí, že světová válka nebude, už proto, že by mohla něco vyřešit. Změnu statu quo ve skutečnosti nechce žádný z velkých hráčů. Přesto jsou snahy o rozpoutání globálního konfliktu stále intenzivnější. Nevyšlo to v Jugoslávii, nevyšlo to na Ukrajině, zřejmě ani v Sýrii. Co bude následovat dál?

Plány na opanování světa jsou daleko starší, než se může zdát. Filozofové a státníci tuto vědu studovali a vyučovali už od starověku. Navzdory měnícím se politickým a geografickým poměrům princip opanování světa zůstává prakticky stejný od Alexandra po dnešek. Kdo chce ovládnout Zemi, musí pevně držet střed Euroasie, tzv. Heartrland, jak píše Brezinski, který jen cituje starší teoretiky. Brezinski, stejně jako Bismarck, soudí, že kdo chce porazit Rusko, musí od něj oddělit Malou Rus, dnešní Ukrajinu, bez níž (prý) Rusko není globální velmocí.
Ukrajina, ale není oním bájným Heartrlandem, ačkoli leží hodně blízko. Geografický střed euroasijské desky dlí v zatím málo atraktivních zemích – bývalých republikách SSSR ve střední Asii. Je to svět, který je znám snad jen díky tomu, že o něm Sasha Baron Cohen natočil svého Borata. Svět, který čeká na své znovuobjevení, protože je nesmírně bohatý.
Dovolím si zde použít jako berličku teorii o Antikristovi. Myslím, že už kvůli Boratovi je to zcela fér, Sasha Baron Cohen, jako přesvědčený věřící, moc dobře ví, z koho si utahuje. A proč. Proroctví praví, že se zrodí syn pekla, který ovládne zemské mocnosti (a zvláště pak jejich sdělovací prostředky). Uvrhne svět do chaosu a na jeho troskách bude chtít definitivně zotročit člověka a upevnit svoji světovládu. Ponechám stranou romantickou zápletku s rytířem na bílém koni, který vše rázně vyřeší, to je otázka víry, ale jinak to v podstatě sedí. Média i vládci „svobodného světa“ jednají přesně tak, jako kdyby je řídili všechny z jednoho pekla. Plán uvrhnout přinejmenším Euroasii a Afriku do válečného chaosu se vcelku krásně daří. Co bude dál?
Něco tomu pořád ještě chybí. Rusko trpí jen málo, a co hůř, vypadá to, že ho akce zemí NATO v důsledku jen posilují. A Čína, hlavní cíl Antikrista (dluží jim totiž nemálo peněz), je zcela mimo a nerušeně si roste. Budeme-li se na to dívat směrem „z pekla“, a třeba to není tak nepřesná perspektiva, leží řešení právě v Heartrlandu. Pokud se uvrhnou do chaosu převážně muslimské středoasijské země, bude to velký problém pro Rusko a konečně se do konfliktu povede zatáhnout i Čínu. Jak na to? Řešení je jednoduché, stačí trocha tureckého nacionalismu. Turkům se daří celou oblast ovlivňovat obchodně i kulturně. Jenom ve Fronze (bývalém Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu) jsou dvě vysoké školy financované z Ankary a vyučující v turečtině. V celé oblasti jsou rozsáhlé sítě supermarketů, které prodávají turecké zboží, televize vysílají turecké telenovely. Vychovávají lidi v romantickém duchu, jak jinak, než k boji proti Antikristovi. Ujgurskou (turkickou) menšinu na území Číny vzal Antikrist už dávno pod svá ochranná křídla. A ví, proč to dělá. Co z toho všeho vyplývá?
Představte si to, co se děje už léta v Afghánistánu, jenom roztažené do devíti časových pásem od Hindukuše až po Dagestán, od pouště Gobi po Srebrenicu… Islámský stát? Šiíté, sunnité, Hammás, Asad, Mosad? Zapomeňte na takové legrácky. Až se do věci pustí středoasijští nájezdníci, začne se svět otřásat v základech jako za časů Zlaté hordy. Osmanská říše a velké „Turkicko“ jsou symboly, které dovedou spojovat lépe než věčně rozháraný arabský živel. Islám je jen záminka.
Na konci článku je, po otevření odkazu, mapka Turecko-islámské unie. Jen pro představu, jak vypadá veliké Turkicko. Je to poměrně umírněná verze velkoturecké kartografie – velkoryse ponechává existenci dnešní Arménii, potažmo Gruzii, respektuje autonomní Bělehradský vilaját i vazalské Moskevské knížectví, uznává existenci Řecka, nikoli už Bosny a Bulharska, Krymu či Gagauzie. V původním textu k mapce se píše: „Turecko-islámská unie je unií lásky, je láskou a spojením, je sjednocením srdcí. Základem této jednoty, lásky, altruismu je shovívavost, soucit, tolerance a porozumění. Kromě toho, respekt k lidem, umění, vědě a technologii a k dosažení nejvyššího bodu je cíl jednoty. Jakmile je unie založena, a to nejen turecké společnosti, tak muslimové, ale i celý svět, dosáhnou osvícení“. Celé znění najdete na:
turkislambirliginecagri.com.
Není to krásné? A možná jsem to trochu přehnal. Ne, svět nemůže být tak zlý. Žádný Antikrist přece není. Vymysleli si ho pomýlení teisté. Buďte dobří. Vše je v nejlepším pořádku.

Další článek autora: O zlatém městě a  žlutém prachu, aneb, jak bude vypadat konec světa?