Prohlášení České hospody

Prohlášení České hospody

V současnosti jsme svědky jakéhosi rozdělení České společnosti, jak mimo jiné ukázaly prezidentské volby. Česká hospoda k problematice tohoto „rozdělení“ zaujímá tímto své stanovisko. Nejedná se o politické prohlášení, ale o snahu sjednotit společnost.

Je svrchovaný čas, aby České hospody otevřeně vyložily své názory, své cíle a své snahy a učinily své prohlášení.

Společnost není primárně rozdělena ani politiky ani prezidenty ani nadnárodními korporacemi. Společnost se dle tohoto prohlášení rozděluje na Konformisty a Nonkonformisty.

Jsou otázky a problémy, které si společnost musí vyřešit sama a žádný politik ani prezident to za nás nevyřeší.

Obyvatelstvo vyspělého světa dnes prochází dobou ve které je většina domácností vybavena počítačem, kdo nemá auto je za chudáka a školáci se mezi sebou vytahují drahými telefony. Ve své rozmlsanosti lidé mezi sebou řeší malichernosti, stávají se snadno ovlivnitelnými sliby politiků a nadnárodních korporací, kteří tuto masu směřují jak je jim libo. Neustále je společnost odváděna od reálných problémů, dostává zkreslené zprávy ze zbytku světa a potácí se v džungli polopravdivých informací ohýbaných nalevo, napravo, až se z lidí raději stávají konformisté. Ve stínu této masy žije zbytek populace, mimo jiné Nonkonformisté, vymezováni davem a nehodící se velkoobchodníkům, politikům, církvím ani zbytku společnosti – Konformistům.

Celá Česká společnost se stále více štěpí na dva velké tábory, na tábory Konformistů a Nonkonformistů. Lze konstatovat, že mezi lidmi často panuje závist, sobectví, vypočítavost, lenost a zahálčivost. Chybí sentimentalita a uznávání rytířských ctností. Lidé vědy bohužel často bydlí ve slonové věži a společnost od nich nemůže automaticky očekávat podporu odpovídající realitě.

Konstatujeme, že Konformisté jsou páteří celé společnosti a mají pozitivní úlohu stejně jako Nonkonformisté. Jedná se o moderní armádu dobře fungujících pracantů ovlivněných kulturou velkých korporací.

V očích Nonkonformistů však tato masa má i určité „negativní“ vlastnosti. Slovy Ericha Fromma se projevují neschopností unést osamělé a slabé vlastní Já. S nadsázkou lze říci, že směřují k vykořisťování a potenciální destrukci pro ně nežádoucích osob. Často tyto procesy probíhají na nevědomé bázi. Konformní jedinec přestane být sám sebou a stane se takovým jako jsou ostatní Konformisté. Odlišují se pouze pomocí mimiker, které si vypěstují. Ztrácí vlastní já a pocit osamělosti a bezmocnosti. Stávají se z nich automaty s předvídatelnou mluvou a chováním. Přístup Konformisty a názory vůči ostatním osobám jsou ovlivňovány okolím. Čas tráví bezduchými hovory o počasí, partnerských vztazích a svých pseudoproblémech namísto řešení skutečných problémů svého okolí a tohoto světa. Starosti o svou rodinu a partnery (obvykle jejich jediná skutečná seberealizace) nadřazují nad starosti Nonkonformistů, kteří usilují o seberealizaci v tvorbě a ve spontánních aktivitách. Vize jednoduchého života Konformistů lze zjednodušeně shrnout do následujících bodů: vzdělání, kariéra, byt / dům, přítel, přítelkyně, děti a děti, které se o ně ve stáří postarají. O ostatní problémy se postará okolí, politici, podnikatelé a Nonkonformisté. Nonkonformisté jsou pro ně jiní, divní, vyvržení anebo z nich mají strach. Konformisté se mezi sebou vzájemně utvrzují o své výjimečnosti a o svých pravdách. Nonkonformisty považují za osoby, které se nad ně v jejich očích povyšují. Z toho důvodu udupávají všechny Nonkonformisty v okolí. Záměrně jim v ničem nepomáhají a nechají je až sadistickým způsobem padnout. Konformisté tvoří tábor uplatňující způsob života, který se dá s nadsázkou přirovnat pochodu smrti. „Pokud Nonkonformista nemůže s námi dál pochodovat, tak ho zastřelíme nebo necháme padnout a nezvedneme.“

Tou měrou, jak se rozvíjí Konformismus, rozvíjí se také Nonkonformisté včetně osamělých lidí, kteří mohou často důstojně existovat jen dotud, dokud mají práci nebo finanční prostředky, aby se socializovali v rámci Českých hospod. Bez mezilidských vazeb se život pro mnohé stává strašidelným. Na tomto stupni tvoří Nonkonformisté včetně osamělých lidí masu rozptýlenou po celé zemi.

Nonkonformisty lze charakterizovat slovy Erika Besta:

Jako milenci nonkonformisté vedou, nebo se to aspoň tvrdí. Na svět se dívají z jiného úhlu a rádi si namlouvají, že je to osvobozuje od komplexů a předsudků. Před veřejností vždycky hledí do budoucnosti, odhadují přítomnost a revidují minulost. Nic neunikne pochybnosti, nic není svaté. Tím si mnoho přátel nezískají. Často je čeká černá listina nebo černý petr. A když už si najdou ochotné posluchače, obtížně svou pravdu prosazují. Kdo uvěří, že dosavadní uspořádání světa končí, aniž by to pocítil na vlastní kůži? Teprve teď, kdy na nás doléhá skutečná krize, lze mnohé postřehy a výtky pochybovačů prokázat. A potvrzuje se, že měli z velké většiny pravdu. Proč tedy dnes nemají v rukách nápravu patálií zaviněných konformisty? Protože takhle to na světě nechodí… (Respekt, 20. 3. 2009).“

Česká hospoda se chce touto cestou zastat Nonkonformistů včetně osamělých lidí. A to nikoli v opozici vůči Konformistům, ale v zájmu vzájemného sjednocení a možných spoluprací. Osamělost je problémem jehož důležitost bude jen narůstat. Rádi bychom, aby toto téma sjednotilo celou společnost a vedlo k uvědomění si společných zájmů Konformistů i Nonkonformistů.

Oba tábory mají společné i další zájmy např. proti korupčníkům a prospěchářům všeho druhu. Chtějí prožít důstojné stáří a zajistit důstojnou budoucnost dalším generacím.

V současnosti dochází k atomizaci společnosti. Osamělost je již uznávána všemi evropskými státy za problém a sociální nemoc. Jen stará dobrá Anglie již zřídila Ministerstvo osamělosti. České hospody, mimo jiné, navštěvují lidé s pocity osamělosti jako své jediné útočiště pro navazování pozitivních sociálních kontaktů, popovídat si a s někým sdílet, dohodnout praktické i altruistické úkoly.

Určitě pro nikoho není potěšující zprávou, že je 400 lidí na jedinou fyzioterapeutku: podle lékařů v domovech důchodců běžný stav (MF Dnes 6.2.2018).

Toto je jen jeden z mnoha důsledků nejednotnosti České společnosti.

Dále celkem okolo 500.000 seniorů trpí osamělostí bez kontaktu s nejbližšími členy rodiny a při současném stylu života singles se daný problém bude do budoucna prohlubovat.

Lidé jak z tábora konformistů i Nonkonformistů budou stále více trpět depresí, neurozou, psychozou nebo se stanou destruktivními pokud nedojde ke změně současného stavu.

Srážky mezi Konformisty a Nonkonformisty nabývají podoby stále více rázu srážek mezi dvěma neviditelnými tábory. Sledujeme víceméně naprosto nesmyslnou skrytou občanskou válku uvnitř nynější společnosti.

Současný stav společnosti, kde exekuci už má 863 tisíc obyvatel České republiky je strašidelný. Často jedinou šancí takových rodin (obvykle lokality mimo Prahu a okolí) na oddlužení je např., že jejich dítě jde pracovat do Prahy (nebo nejprve studovat a pak pracovat). Toto dítě by třeba mělo i šanci stát se výborným ve svém oboru pokud má talent a píli, ale protože není např. společensky obratné tak je konformisty vyloučeno, stává se osamělým, upadne např. do depresí a sen o velkých výdělcích často vejde vniveč.

Osamělý člověk se tak může ocitnout v invalidnim důchodu. (např. článek – Mimořádné nadání vede ke skvělé kariéře nebo také invalidnímu důchodu. Respekt 7/2018).

Možná právě proto prezidentské volby vyhrál Zeman – potenciální pomsta rodičů dětí ze zadlužených regionů vůči Konformistům v Praze a okolí.

Z toho jasně vysvítá, že Konformisté a Nonkonformisté nemohou být ve vzájemné opozici a nespolupracovat. Jinak se určité rodiny, které tvoří velkou část společnosti, nikdy nedočkají oddlužení díky kariéře svých dětí. Některé z takových dětí klesnou až do postavení, kdy je musí společnost sama živit, místo toto, aby ony živily ji. Tuto daň poté platí i Konformisté – vzájemná prohra všech. Existence zdravé společnosti bez sjednocení Konformistů a Nonkonformistů je už neudržitelná.

Současným rozvojem se takto celé společnosti i Konformistům podemílá půda pod nohama

České hospody se vynasnaží podporovat osamělé lidi jakéhokoli věku v rámci realizace jejich snů, talentů a přinést jim kousek štěstí. V určitých případech se tito lidé mohou stát i vůdčími osobami občanských aktivit, které budou řešit skutečné problémy této společnosti. Není vyloučeno, aby podporu na své aktivity získávali od Konformistů i Nonkonformistů.

Česká hospoda hledá způsob jak společnosti jako takové a nejbližšímu okolí pomoci a nikoli důvod proč nepomoci.

Jsme si vědomi, že jedním z typických míst setkávání Konformistů i Nonkonformistů je hospoda.

Naším cílem je propojení osamělých lidí pomocí hospodských zařízení. Je vytvořen společný, existující, doposud však plně neuvědomělý, portál „Česká hospoda“ určený právě vám, kteří jste osamělí a těm, kteří vás podporují všemožným způsobem.

PIVAŘI, SPOJTE SE !

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

thirteen + 2 =